Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

Vissenbjerg-Bred Vandværk

Driftsituation Minimer
Forside Minimer


Seneste nyt:

Der kan nu udsendes en SMS besked ved akutte vandbrud. Mobil telefon numre hentes automatisk fra en database.

På hjemmesiden her kan der til meldes eller afmeldes mobil telefon nr. Sker under menu punkt selvbetjening, følg derefter vejledningen. Man kan også tilmelde en e-mail adresse.

Rent vand i hanerne uden fund af pesticidrester.

Den 24 august kom det frem i pressen, at der var fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i vandet på bl. a. Dalum Vandværk. Dalum Vandværket blev derfor midlertidig lukket.

Samme dag bestyrelsen hørte dette, blev der taget prøver for disse pesticid rester. Prøverne blev taget på vandafgang fra vandværket.

Resultatet fra disse prøver foreligger nu og vi er heldigvis ikke berørt. Resultaterne ligger under påvisnings grænse.

Det er senere blevet besluttet i Miljøministeriet, af der fremover skal testes for desphenyl-chloridazon når der tages prøver af vandet.

Utætheder på ledningsnettet:

Alle forbruger opfordres kraftigt til at orientere vandværket, hvis man har mistanke om utætheder på ledningsnettet.

Når vandet har været afbrudt i kortere perioder vil der forekomme misfarvet vand efter afbrydelsen, det er ikke farligt, det der kommer ud, da det er okker, som har løsnet sig. Der er ikke andet at gøre, end at lade vandet løbe indtil det bliver rent igen. Rens eventuelt si på vandhaner.

Der søges efter vandspild, oplys derfor meget gerne hvis der observeres vand på steder hvor det ikke burde kunne forekomme. Alt vandspild er unødvendigt ressource spild. Vandværket giver en flaske god rødvin, hvis en oplysning fører til fund af lækage.

Aflæsning af vandmåler.

Vandværket foretager fjern-aflæsning af vandmålerne pr. 31. December kl. 24.00. Denne aflæsning bruges til årsregnskabet.

Vandmålere aflæses hvert kvartal. 

Vandværket opfordrer alle forbrugere til at aflæse deres vandmåler mindst een gang om måneden. 

Vandværket opfordrer forbrugere der ikke er tilmeldt betalingsservice om at gøre dette, da det er med til at gøre administrationen billigere.

Nu kan du søge ledningsplan her på siden, hvis du går op under "information", og vælger "søg ledningsplan".

Kontroller din vandmåler, og hvis der står "Leak"  er det fordi du har en utæthed eller et ledningsbrud, og så er det med at komme ud af starthullerne, og få en smed til at efterse vandinstallationen.

Rapporter venligst hvis der observeres en brandhane uden plombering.

Copyright Rambøll Danmark A/S