Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

Vissenbjerg-Bred Vandværk

Driftsituation Minimer
Driften er normal.
Se tillige dagens opdatering.
Forside Minimer

 

 

 

På Vissenbjerg-Bred Vandværks kommende  ekstraordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til vedtægts ændringer. Du kan se forslaget her.

 

Vandværket holder ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. april 2017 kl. 19.00 i Vandværkets lokaler, Glasvænget 16, Vissenbjerg. 

Eneste punkt på dagsorden er endelig vedtagelse af vedtægts ændringer, som forelagt på den ordinære generalforsamling.

Alle forbruger opfordres kraftigt til at orientere vandværket, hvis man har mistanke om utætheder på ledningsnettet.

Observerer man områder, hvor sneen smelter,medens det omgivende areal stadig er snedækket, kan der være tale om en utæthed enten på vandledninger eller fjernvarmerør. Orienter venligst enten Vandværket eller Fjernvarme Fyn.

Når vandet har været afbrudt i kortere perioder vil der forekomme misfarvet vand efter afbrydelsen, det er ikke farligt, det der kommer ud, da det er okker, som har løsnet sig. Der ikke andet at gøre, end lade vandet løbe indtil det bliver rent igen. Rens eventuelt si på vandhaner.

Vandværket beklager de gener der måtte opstå i forbindelsen med afbrydelsen.

Der søges efter vandspild, oplys derfor meget gerne hvis der observeres vand på steder hvor det ikke burde kunne forekomme. Alt vandspild er unødvendigt ressource spild. Vandværket giver en flaske god rødvin, hvis en oplysning fører til fund af lækage.

Aflæsning af vandmåler.

Vandværket foretager fjern-aflæsning af vandmålerne pr. 31. December kl. 24.00.

Vandmålere aflæses hvert kvartal.

Vandværket opfordrer alle forbrugere til at aflæse deres vandmåler mindst een gang om måneden. 

Nu kan du søge ledningsplan her på siden, hvis du går op under "information", og vælger "søg ledningsplan".

Kontroller din vandmåler, og hvis der står "Leak"  er det fordi du har en utæthed eller et ledningsbrud, og så er det med at komme ud af starthullerne, og få en smed til at efterse din vandinstallation.

Rapporter venligst hvis der observeres en brandhane uden plombering.

Copyright Rambøll Danmark A/S